Korisne informacije

PLAĆANJE RAČUNA TROŠKOVA STANOVANJA

Račune troškova stanovanja možete podmiriti putem:

  1. NAŠIH ŠALTERA – na adresi R. Šupića 4 (kod hotela Kontinental), radnim danom od 8:00 do 18:30 i subotom od 8:00 do 12:00 sati, a na adresi Dolac 14 (šalter sala komunalnih društava), radnim danom od 7:00 do 12:00 sati;
  2. POŠTANSKIH UREDA HP-a
  3. POSLOVNICA FINA-e                                                                   
  4. TRAJNIH NALOGA I E-RAČUNA – usluge ovih načina plaćanja ugovarate u poslovnoj banci kod koje imate otvorene račune;

Korisni savjeti
kako bi Vaše uplate bile ispravno evidentirane!

→ broj poslovnog računa, IBAN, objedinjene naplate troškova stanovanja za plaćanje računa troškova stanovanja (iskazan u lijevom uglu zaglavlja računa troškova stanovanja) :
HR6924880011500107203

→ podaci za uplate iz inozemstva:
RI-STAN d.o.o.
Šet. A. K. Miošića 2
51000 RIJEKA
OIB 31135242311
IBAN HR6924880011500107203
BKS Bank d.d.
Mljekarski trg 3,Rijeka
SWIFT BFKKHR22

→ ukoliko račun plaćate nalogom za plaćanje (HUB obrazac) u prostor “poziv na broj odobrenja” obvezno upišite broj računa koji je iskazan na računu (ispod naziva “račun troškova stanovanja za broj ….;

→ ukoliko nalogom za plaćanje (HUB obrazac) plaćate više računa ili račun djelomično plaćate, u prostor “opis plaćanja” upišite razdoblje i godinu na koje se uplata odnosi ili uslugu koju plaćate, a potvrđeni nalog (presliku) dostavite poštom ili na fax br. 210 711 ili putem maila na info@ri-stan.hr