Korisne informacije

PLAĆANJE RAČUNA TROŠKOVA STANOVANJA

Račune troškova stanovanja možete podmiriti:

  1. NA NAŠIM ŠALTERIMA – na adresi R. Šupića 4 (kod hotela Kontinental), radnim danom od 8:00 do 16:00, a na adresi Dolac 14 (šalter sala komunalnih društava), radnim danom od 7:00 do 13:30 sati;
  2. U WEB TRGOVINI RIJEKA CITY CARD karticama bez naknade,www.rijekacitycard.hr
  3. U POŠTANSKIM UREDIMA HP-a
  4. U POSLOVNICAMA FINA-e                                                                   
  5. SEPA izravnim terećenjem - platnu uslugu ugovarate na našim šalterima na adresi Rade Šupića 4 ili elektronskim putem,slanjem ovjere SEPA suglasnosti na suzana.skoric@ri-stan.hr . Kontakt osoba za sve informacije Suzana Skorić,tel. 210 700.Obrazac možete preuzeti ovdje;
  6. E-RAČUN-om – uslugu e-račun ugovarate u okviru net bankinga u vašoj poslovnoj banci;
  7. NA PRODAJNIM MJESTIMA koja pružaju uslugu plaćanja uplatnica s 2D bar kodom(trgovine,kiosci,benzinske postaje i sl.)

Korisni savjeti
kako bi Vaše uplate bile ispravno evidentirane!

→ broj poslovnog računa, IBAN, objedinjene naplate troškova stanovanja za plaćanje računa troškova stanovanja (iskazan u lijevom uglu zaglavlja računa troškova stanovanja) :
HR6924880011500107203

→ podaci za uplate iz inozemstva:
RI-STAN d.o.o.
Šet. A. K. Miošića 2
51000 RIJEKA
OIB 31135242311
IBAN HR6924880011500107203
BKS Bank d.d.
Mljekarski trg 3,Rijeka
SWIFT BFKKHR22

→ ukoliko račun plaćate nalogom za plaćanje (HUB obrazac) u prostor “poziv na broj odobrenja” obvezno upišite broj računa koji je iskazan na računu (ispod naziva “račun troškova stanovanja za broj ….;

→ ukoliko nalogom za plaćanje (HUB obrazac) plaćate više računa ili račun djelomično plaćate, u prostor “opis plaćanja” upišite razdoblje i godinu na koje se uplata odnosi ili uslugu koju plaćate, a potvrđeni nalog (presliku) dostavite poštom ili na fax br. 210 711 ili putem maila na info@ri-stan.hr