Usluge i naknade

Na računu troškova stanovanja objedinjeni su obračunati troškovi stanovanja odnosno pružene usluge i naknade domaćinstvima od strane Grada Rijeke (najamnina za gradske stanove, komunalna naknada, naknada za uređenje voda - Hrvatske vode) i komunalnih društava KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. (vodne usluge), Čistoća d.o.o. (odvoz kućnog komunalnog otpada) te TD Energo d.o.o. (plin, grijanje i potrošna topla voda) i Rumat d.o.o. (zajednička pričuva).

Informacije o svakoj usluzi ili naknadi, načinu obračuna, cijenama usluga i iznosu naknada, propisima kojima su regulirane te ostale servisne informacije i kontakte možete pronaći klikom na svaku pojedinu uslugu ili naknadu u izborniku ove rubrike.

Za sve dodatne informacije i pomoć obratite nam se na šalterima na adresi R. Šupića 4 i Dolac 14, na telefon (051) 210 710 ili mailom na info@ri-stan.hr.