Najamnina

NAKNADA I OBRAČUN

Grad Rijeka vlasnik je nekoliko stotina stanova, a dodjeljuju se u najam putem Liste prioriteta za davanje stanova u najam.

Vrsta i visina najma – zaštićenog najma ili slobodno ugovorenog najma, kojeg u redovnim mjesečnim iznosima plaća najmoprimac, utvrđena je uz ostalo Ugovorom o najmu stana sklopljenim između Grada Rijeke i korisnika stana – najmoprimca.

Visinu slobodno ugovorene najamnine utvrđuje Gradonačelnik, a izračun visine zaštićenog najma utvrdila je Vlada RH Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97, 117/05).

Slobodno ugovorena najamnina za m2 stana, odnosno stambenog prostora

DODATNE INFORMAICJE I KONTAKTI

Sve poslove vezane uz dodjelu i sklapanje Ugovora o najmu gradskih stanova obavlja Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene, Titov trg 3.