Odvoz komunalnog otpada

USLUGA I OBRAČUN

Usluge održavanja čistoće i odvoza komunalnog otpada na području grada Rijeke pruža komunalno društvo ČISTOĆA d.o.o..

Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva i Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz gospodarstva 

Odluka o načinu prijave/odjave članova kućanstva i prijave prestanka statusa korisnika

Česta pitanja

Više informacija o uvjetima korištenja usluga KD Čistoća d.o.o.možete pronaći na http://www.cistoca-ri.hr