Plin

USLUGA I OBRAČUN

Uslugu opskrbe plinom pod kojim se podrazumijeva prirodni i miješani plin koji se dovodi graskom plinskom mrežom, pruža trgovačko društvo ENERGO d.o.o. i to za područje grada Rijeke, Viškovo, Kostrena, Kraljevica, Čavle.

Korisnik plina je svaka fizička i pravna osoba koja je priključena na distribucijsku mrežu i koristi plin temeljem prethodno skolpljenog ugovora.

Količina isporučenog plina utvrđuje se očitanjem plinomjera korisnika.

Mjesečno očitavanje plinomjera obavljaju zaposlenici RI-STAN-a d.o.o.. Ukoliko je korisnik u vrijeme obilaska odsutan može dostaviti stanje plinomjera na jedan od slijedećih načina:
- Internetom na obrascu za dostavu stanja plinomjera,
- na besplatni telefon broj 0800 5777,
- fax-om na broj  210 711,  
- telefonom na broj 210 726, 210 710.

IZNOS

PRIRODNI PLIN

Sukladno Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (NN 43/09) i Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina (NN 126/10 i 128/11) od 01. siječnja 2012 godine obračun isporučenog plina iskazuje se za isporučenu energiju plina izraženu u kunama za kWh umjesto dosadašnjeg obračuna za isporučeni volumen plina u kunama za m3. Pretvorbeni faktor za izračun cijene plina dostavlja ENERGO d.o.o.

Temeljem Odluke Vlade RH od 01. svibnja 2012. godine uvedena je fiksna naknada za distribuciju plina odnosno fiksna mjesečna naknada koju su obvezni plaćati svi korisnici neovisno o potrošnji plina.

Od 1.travnja 2021., tržište plina je liberalizirano te u ovom segmentu vladaju puni tržišni odnosi.Za korisnike plina iz kategorije kućanstva na području Rijeke i okolice novi opskrbljivač u obvezi javne usluge isporuke prirodnog plina postaje Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., osim ako kupac ne sklopi novi tržišni ugovor s nekim od drugih opskrbljivača na tržištu.Više...

CJENIK

OBJAŠNJENJE RAČUNA ZA PLIN


DODATNE INFORMACIJE I KONTAKTI

Opskrbljivač plinom (ENERGO d.o.o.) odgovoran je za pravovremeno kontroliranje, umjeravanje i zamjenu plinomjera, a korisnik plina za održavanje plinskih aparata.

Korisnik plina je u obvezi osigurati da plinomjer bude pristupačan za očitavanje ili zamjenu te da postavljene plombe ostanu neoštećene.

Ukoliko korisnik plina primijeti da je plinomjer neispravan o tome treba odmah izvijestiti ENERGO d.o.o.

ENERGO d.o.o

KORISNE INFORMACIJE