O nama

Trgovačko društvo RI-STAN d.o.o. (OIB 31135242311) za poslovanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru sa sjedištem na adresi Šet. A. K. Miošića 2, Rijeka osnovano je i registrirano pri Trgovačkom sudu u Rijeci 1996. godine.

Osnovna djelatnost društva je pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja. Usluge objedinjene naplate troškova stanovanja pružamo temeljem Ugovora s Gradom Rijeka i komunalnim društvima čiji je većinski vlasnik Grad Rijeka.

Objedinjena naplata troškova stanovanja predstavlja sustav sa širokim spektrom usluga od obračuna komunalnih  i ostalih usluga i naknada do konačne naplate. Koncept objedinjene naplate troškova stanovanja Grad Rijeka kontinuirano razvija i primjenjuje već 25 godina, a osnovna značajka je da građanima Rijeke omogućuje obračun i plaćanje svih komunalnih usluga i drugih troškova stanovanja na jednom računu.

Njime su obuhvaćene slijedeće komunalne i ostale usluge i naknade:

GRAD RIJEKA
 • najam za stanove u gradskom vlasništvu, Direkcija stambeni poslovi;
 • komunalna naknada za stambeni i garažni prostor, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti;
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
 • vodne usluge (javna vodoopskrba, javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda) fizičkim osobama tj. domaćinstvima na području grada Rijeke;
KD ČISTOĆA d.o.o.
 • usluga odvoza kućnog komunalnog otpada za stambeni i garažni prostor na područje grada Rijeke;
TD ENERGO d.o.o.
 • usluga opskrbe prirodnim i miješanim plinom fizičkim osobama tj. domaćinstvima na području grada Rijeke i Kraljevice te općine Kostrena, Viškovo i Čavle;
 • usluga isporuke toplinske energije za zagrijavanje i pripremu potrošne tople vode fizičkim osobama tj. domaćinstvima na području grada Rijeke;
HRVATSKE VODE
 • naknada za uređenje voda za stambeni i garažni prostor na području grada Rijeke;
RUMAT d.o.o.
 • zajednička pričuva za stambene zgrade pod prinudnom i redovnom upravom RUMAT-a na području grada Rijeke;

  Osnovni cilj ovog sustava je objedinjavanje podataka i procesa obračuna i naplate  na jednom mjestu što omogućuje racionalizaciju troškova poslovanja za Grad Rijeku i komunalna odnosno trgovačka društva. Temelj za obavljanje poslova objedinjene naplate troškova stanovanja je jedinstvena baza korisnika komunalnih usluga oformljena od strane Grada Rijeke, KD Vodovod i kanalizacija, KD Čistoća i TD Energo d.o.o.

  Ispostavljanje svih troškova stanovanja na jednom računu krajnjem korisniku pojednostavljuje i pojeftinjuje podmirivanje istih te omogućuje dobivanje informacija na jednom mjestu.