IZJAVA O POLITICI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

RI-STAN d.o.o. se obvezuje na zaštitu vaših osobnih podataka. Odredbe ove Izjave pružaju vam informacije o obradi vaših osobnih podataka u sustavu objedinjene naplate troškova stanovanja.

RI-STAN d.o.o. obavlja usluge objedinjene naplate troškova stanovanja temeljem Ugovora o pružanju usluga objedinjene naplate troškova stanovanja s Grad Rijekom i komunalnim društvima  Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Čistoća d.o.o. te trgovačkim društvima Energo d.o.o. i Rumat d.o.o.  iz Rijeke. U okviru pružanja usluga RI-STAN d.o.o. služi se evidencijom objedinjenih podataka o građanima krajnjim korisnicima/obveznicima usluga i naknada Grada Rijeke i navedenih komunalnih i trgovačkih društava.

Grad Rijeka i navedena komunalna i trgovačka društva obvezuju se na zaštitu vaših osobnih podataka temeljem EU Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Sukladno Uredbi te ostalim pozitivnim propisima zakonodavstva Republike Hrvatske implementirane su Politike zaštite osobnih podataka te su Dodatkom glavnom Ugovoru utvrđena prava i obveze Grada Rijeke i komunalnih te trgovačkih društava kao Voditelja obrade podataka i RI-STAN-a kao Izvršitelja  obrade podataka.

RI-STAN d.o.o. je kao Izvršitelj obrade obvezan obavljati poslove samo na temelju naloga Voditelja obrade i  ne smije ih obrađivati za bilo koju svrhu osim ugovorene. Također je obvezan  štititi privatnost vaših podataka do kojih je došao obavljajući poslove sukladno Ugovoru, za svo vrijeme njegova trajanja i nakon prestanka važenja istog kao i poduzimati sve potrebne radnje da se onemogući bilo kakva zloupotreba ili neovlašteno otkrivanje podataka. 

Svrha prikupljanja osobnih podataka
Osobne podatke iz evidencije objedinjenih podataka obveznika troškova stanovanja koristimo i obrađujemo prije svega radi pružanja usluga  objedinjene naplate troškova stanovanja  odnosno obračuna i naplate usluga i naknada pružatelja usluga te što učinkovitijeg odgovora na vaše upite.

Podaci pokriveni sustavom Politike privatnosti
Ovisno o vrsti usluge, naknade ili zahtjeva radi se o sljedećim podacima:
ime i prezime, adresa stanovanja, adresa nekretnine, OIB, adresa e-pošte, broj telefona/faksa, podaci na iskazanoj osobnoj iskaznici te na vlasničkom listu nekretnine.

Sadržaj politike privatnosti 
Vaše osobne podatke koje obrađujemo  sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo trećim pravnim i fizičkim osobama bez vaše dozvole, osim u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja zakonskih obveza. 

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ispunjavanjem naših obrazaca dostavljenih poštom ili ispunjavanjem kontaktnih e-obrazaca na našoj web stranici (dostava podataka o potrošnji plina, vodnih usluga, pitanja i reklamacija) jamčite da su informacije koje ste dostavili točne,  da ste ovlašteni raspolagati istima te da ste u cijelosti suglasni da vaše podatke koristimo za obračun i naplatu  usluga isporučenih od strane Davatelja usluga te ispunjenje vaših zahtjeva sukladno zakonom i uvjetima naše politike privatnosti.

Za registraciju u web servis Online dostava podataka za obračun utroška vodnih usluga za zgradu, namijenjen isključivo ovlaštenim predstavnicima suvlasnika, potrebni podaci (ime i prezime, adresa, e-adresa, kontakt telefon) i povijest vaših dostavljenih podataka, osim lozinke  dostupni su našim zaposlenicima u Odjelu obračuna , ali ih ne koristimo ni u koju svrhu osim za izvršavanje obračuna vodnih usluga i isporuku novih mjesečnih lista za dostavu podataka.

Vrijeme trajanja politike privatnosti
U trenutku dostavljanja vaših podataka, pristajete na kontakt s nama te nam dajete suglasnost za obrađivanje istih sukladno  naznačenom svrhom.  Prilikom posjeta našim web stranicama vaši osobni podaci ostaju tajni osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Naši zaposlenici obvezni su poštivati politike i procedure u vezi sa zaštitom vaših osobnih podataka i nakon prestanka radnog odnosa. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna.

Sigurnost podataka
RI-STAN d.o.o. pruža usluge objedinjene naplate troškova stanovanja za Grad Rijeku i komunalna društva navedena u prvom poglavlju te za obavljanje navedenih usluga, sukladno Ugovoru, koristi informacijski sustav ONTIS, poslužiteljsku računalnu platformu i sustav za sigurnu pohranu podataka u vlasništvu Grada Rijeke, Zavoda za informatičku djelatnost.

RI-STAN d.o.o. poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere nužne za rad sukladno sigurnosnim standardima i nužnim tehničkim uvjetima koje propisuje Grad Rijeka. 

Upotreba kolačića (cookies)
Za pretraživanje i pregledavanje naše internetske stranice www.ri-stan.hr  naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće (cookies). Radi se o malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika, a koje se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki interenetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje vašeg osobnog identiteta i pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo.  

Prava ispitanika
Vezano uz prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka imate pravo na pristup, ispravak, brisanje i prigovor vezano uz korištenje istih. U slučaju promjene vaših osobnih podataka pozivamo vas na dostavu novih, ažuriranih osobnih podataka.

Za ostvarivanje navedenih prava možete se obratiti  našem službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci:
Andrea Miculinić Đurić
e-mail: andrea.djuric@ri-stan.hr
tel:  051 210 721
fax: 051 210 711

RI-STAN d.o.o.
Šet. A. K. Miošića 2
51000 RIJEKA

Dopune i izmjene
RI-STAN d.o.o. zadržava pravo izmjene ove Izjave o zaštiti osobnih podataka kako bi bila usklađena sa stvarnim stanjem i zakonskim propisima te preporučujemo da povremeno provjerite ažuriranja stranice da biste saznali najnovije informacije.