Novosti

  • . . .

    Od 01. veljače 2024. godine RI-STAN d.o.o. više ne pruža usluge objedinjene naplate troškova stanovanja!

    Molimo Vas da se za sve upite u vezi prethodno ispostavljenih računa obratite na: info@poslovni-sustavi.hr ili ne telefon 051/210-710

    Nova adresa za dostavu očitanja plinomjera: plin@poslovni-sustavi.hr

    Upiti vezano uz dostavu i obračun podataka za vodu: voda@poslovni-sustavi.hr