PLAĆAJTE RAČUNE TROŠKOVA STANOVANJA U RCC WEB TRGOVINI KARTICAMA BEZ NAKNADE!

08. 10. 2021.

PLAĆAJTE RAČUNE TROŠKOVA STANOVANJA U RCC WEB TRGOVINI KARTICAMA BEZ NANKNADE!

Uključivanjem u sustav Grada Rijeke, Rijeka CityCard  na web portalu  https://www.rijekacitycard.hr/hr račune troškova stanovanja od sada možete platiti u web trgovini KARTICAMA, BEZ NAKNADE!Za plaćanje računa potrebno je, samo prilikom prvog plaćanja, registrirati se pri čemu građanin upisuje sljedeće podatke: ime i prezime, željeno korisničko ime, e-mail adresu i željenu lozinku.Nakon registracije, stiže aktivacijski e-mail na registriranu e-mali adresu te prijavom može odabrati račune za plaćanje.  Za korisnike koji su već registrirani tj. koriste usluge web servisa za usluge Autotroleja, Rijekaplusa, GKR i dr. ponovna registracija nije potrebna.

Kupnja u web trgovini omogućena je  kreditnim i debitnim  karticama MasterCard, Visa, Diners.