OBAVIJEST O RADNOM VREMENU ŠALTERA

16. 12. 2022.

30.12.2022. ŠALTERI ĆE RADITI OD 8:00 DO 12:00 SATI

02.01.- 05.01. 2023. ŠALTERI NEĆE RADITI